Formulář pro uplatnění reklamace

(Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době 30 dní)

Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit i do zásilky, pakliže se spolu domluvíme na vrácení Vámi zakoupeného zboží).

 

Adresát (prodávající): 

Internetový obchod: www.chut-armenie.cz

Společnost: Novus Area, s.r.o

Se sídlem: Čestice 98, 517 41 Kostelec nad Orlicí

E-mailová adresa: info@chut-armenie.cz 

Telefonní číslo: +420 777 900 816

 

Jako SPOTŘEBITEL, prosíme, vyplňte údaje níže.  

Spotřebitel (kupující): 

Jméno a příjmení spotřebitele: ………………………………………………………………………….

Adresa spotřebitele: ………………………………………………………………………………………….

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………….

Email: ……………………………………………………………………………………………………………….

Číslo objednávky: ………………………………………………………………………………………………

Číslo faktury: …………………………………………………………………………………………………….

Datum objednání: …………………………………………………………………………………………….

Datum obdržení: ………………………………………………………………………………………………

Způsob úhrady zboží (převodem na účet, dobírkou, platební kartou): 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Číslo bankovního účtu (na který si přejete vrátit úhradu za zboží): 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) 

Vážení, 

dne ………………………………… jsem ve Vašem obchodě www.chut-armenie.cz vytvořil/a objednávku (specifikace objednávky viz níže). 

 

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (zakroužkujte preferovanou volbu):

  1. a) výměnou 
  2. b) vrácením peněz 

V ……………………… Dne ……………………………………… 

______________________________________ 

Jméno a příjmení spotřebitele s podpisem 

 

V okamžiku obdržení vyplněného formuláře k uplatnění reklamace Vám pošleme písemné potvrzení jeho přijetí společně s naším vyjádřením k Vaší reklamaci a způsobu, jakým proběhne případná náprava (vrácení peněz, zaslání nového zboží). 

 

Seznam příloh: 1. Faktura za objednané zboží č. ……………………………………

Obecná poučení k uplatnění reklamace 

 

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. 

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. 

Neodpovídáme ani za běžné opotřebení nebo Kupujícím nevhodně uskladněné zboží. 

Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. 

Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. 

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta 30 dní, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.